Zetes 1
ZETES 1
Ana Sayfa
Geri Dön

Zonguldak ili, Çatalağzı belediyesi sınırları içinde bulunan ZETES ( Zonguldak Eren Termik Santrali ) toplam 2790 MW’lık kurulu güce sahiptir.

Santral sahasında;

1 adet 160 MW kurulu gücünde akışkan yatak teknolojisine sahip santral ünitesi
2 adet 615 MWe Super Kritik Pülverize Kömürlü ve 2 adet 700 MWe Super Kritik Pülverize Kömürlü Santral üniteleri bulunmaktadır.

Günlük kömür tüketim miktarı (tüm üniteler devredeyken) yaklaşık 23.000 tondur. Aylık tüketim ise, 700.000 ton civarındadır. İthal hammadde ihtiyacı kapsamında Santral sahasının uzantısındaki Muslu bölgesine Eren Limanı yapılmıştır. Bu liman sayesinde Eren Enerji santralleri kesintisiz şekilde kömür ihtiyacını karşılayabilecektir.

2790 MWe ZETES Santralinde kullanılan servis suyu ve Demineralize su ihtiyacı için Santral sahasında reverse osmos teknolojisi ile deniz suyundan yumuşak su üreten Su Hazırlama (Su Arıtma Tesisi ) kurulmuştur. Bu tesise deniz suyu, Limanda kurulu olan Su alma yapısında çalışan 2 adet 2250 m3/h, 45 mSS pompa ile getirilmektedir. Gelen deniz suyu öncelikle kaba filtreden geçirilmekte ve tanklarda depolanmaktadır. Daha sonra ise filtreleme ve reverse osmos ara kademelerinden geçirilerek servis suyu ve demin suyu üretilmektedir. Ünitelerin ihtiyacına göre Servis suyu ve demin suyu pompalar vasıtasıyla boru köprüsü üzerinden ünitelere gönderilmektedir.

ZETES 1

ZETES1, Zonguldak Eren Termik Santral sahasının güney kısmında bulunan 160 MW gücündeki üniteye verilen isimdir.

Termik Santralde buhar elde etmek amacıyla “Dolaşımlı Akışkan Yatak Teknolojisi” bulunmaktadır.

Dolaşımlı akışkan yataklı kazanlarda; kazan içerisindeki katı parçacıklara, kömür, kül, kum, kireçtaşı vb.) kazan altındaki nozullardan kompresörlerle hava verilerek katı parçacıklardan akışkan hale gelmiş bir yatak malzemesi elde edilir. Bu durumdaki katı parçacıklar bir akışkanın gösterdiği fiziksel davranışı gösterirler. Kömür, askıda eylemsiz tanecikler olarak hava içinde mükemmel bir karışmayla yanar ve 850 0C’de yanma gerçekleştirilir.

Kazanda yanma sonrası oluşacak kızgın buhar, türbinin yüksek basınç kademesine girer ve genleşir. Sık aralıklı olan türbin kanatlarına çarparak enerjisini rotorlara bırakır. Yüksek basınç türbininden çıkan buharın ısısı kazanın kızdırıcı bölümünde tekrar yükseltilir ve alçak basınç kademesi ile entegre olan orta basınç türbinine girer. Daha sonra yoğuşturulmak üzere alçak basınç kademesi altında yer alan kondensere gönderilir. Türbin ile aynı mekanik aksama (mile) bağlı olarak çalışan stator ve rotordan oluşan jeneratörde ise türbin kanatlarına çarparak oluşturulan mekanik enerji elektrik enerjisine dönüştürülmektedir.

ZETES 1 için elektiriğin iletilmesi;

200MVA(160MW) gücü 15,75 kV olarak üreten generatör, 22kV 8500A’lik GCB kesicisi ile 154 (±8x1,25) / 15,75 kV, 160/200MVA lık 3 fazlı trafodan geçerek 154 kV Şalt Sahası ile TEİAŞ’ ın ENH yolu ile enterkonnekte sistemine bağlanmaktadır.