Elektrik Tedarik İşlemleri
ELEKTRİK TEDARİK İŞLEMLERİ
Ana Sayfa
Geri Dön
Elektrik doğası gereği depolanamayan bir enerji kaynağıdır ve tüketildiği anda üretilmektedir. Elektrik piyasasındaki tüm üreticiler, ürettikleri elektrikleri ortak bir havuz mantığında çalışan elektrik sistemine iletmektedirler. Türkiye’deki tüm tüketiciler ve sanayi kuruluşları, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteren serbest tüketici konumundaki gerçek ve tüzel kişilere de ortak elektrik havuzundan ihtiyaçlarını karşılmaktadırlar.

Eren Enerji, müşterilerinin ihtiyacı olan enerjiyi üreterek Türkiye elektrik sistemine müşterileri adına aktarmaktadır. Böylece müşteriler mevcut elektrik hatlarında hiçbir değişiklik yapmadan, Eren Enerji’nin müşterileri adına üretmiş olduğu elektriği havuz sisteminden kullanmaktadırlar.

Serbest Tüketici ve Serbest Tüketim Limiti

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre aşağıdaki koşulları sağlayan tüketiciler "Serbest Tüketici" olarak kabul edilir:

*İletim sistemine doğrudan bağlı olan tüketiciler,

*Enerji tüketimleri, her yıl EPDK tarafından belirlenen Serbest Tüketici limitini (2014 yılı için belirlenen Serbest Tüketici limiti 4.500 kWh/yıl'dır. Bu miktar parasal olarak ayda ortalama 140 TL/aylık veya 1680 TL/yıllığa denk gelmektedir) ve bu miktarları geçen veya bu limitin üstünde elektrik tüketimi yapacağını taahhüt eden tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir.

PMUM (Piyasa Mali Uzmanlaştırma Merkezi) Kayıt Dönemleri

Görevli Dağıtım şirketinden elektrik temin eden Serbest Tüketicilerin kayıt başvuruları, her ayın 6’sından önceki son işgününe kadar Piyasa Mali Uzmanlaştırma Merkezi’ne (PMUM) yapılmalıdır.

Elektrik satış lisansı sahibi bir şirketten elektrik temin eden tüketiciler, Eren Enerji’den elektrik temini için, ilgili firma ile olan sözleşmesini sonlandırmak durumundadır. Sonrasında her ayın 10’undan önceki son işgününe kadar başvuru işlemlerinin PMUM’a yapılması gerekmektedir.

Her iki durum için de, ilgi tedarikçi firmanızın geçmiş döneme ait borcunuzun olmadığına ve Piyasa Mali Uzmanlaştırma Merkezi’nin ( PMUM) Serbest Tüketici tanımına uygunluğunuzun onay tarihi, başvuru yapılan ayın 23’ünden önceki son işgünüdür.

Eren Enerji’den İndirimi Elektrik tedarik başlangıcı tarihiniz PMUM onayından sonraki ayın başı olacaktır.

Elektrik Satış Prosedürü

Elektrik Satış Teklifi Verilmesi

Serbest Tüketiciler ile yapılan satış görüşmesi neticesinde temin edilen elektrik faturaları analiz edilerek, tüketim profilleri ve tarifeleri doğrultusunda indirimli elektrik satış teklifi verilir.

Elektrik Satış Sözleşmesi

Sunulan teklifin uygun bulunması sonucunda indirimli elektrik enerjisi temini için elektrik satış sözleşmesi ve ekleri imzalanır.

Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi'ne (PMUM) Kayıt İşlemleri

Sözleşme imzası sonrasında PMUM'a müşteri kaydı yapılır.

Güvence Bedeli Verilmesi (Teminat Mektubu veya DBS Anlaşması)

Yıllık elektrik fatura tutar ortalamanızın iki katı kadar güvence bedeli talebimiz bulunmaktadır. Serbest Tüketici güvence bedelini, Garanti Bankası’ ndan Doğrudan Tahsilat Sistemi Anlaşması (DTS), İş Bankası'ndan yapılacak Doğrudan Borçlandırma Sistemi Anlaşması (DBS) ile veya çalışmakta olduğu bankadan alınan Teminat Mektubu ile Eren Enerji'ye verebilir.

Elektrik Tedarik Başlangıcı

PMUM onayı sonrasında takip eden kayıt dönemi itibariyle indirimli elektrik enerjisi tedariki başlar

Sayaç Okuma ve Fatura Süreciindirimli elektrik enerjisi tedariki başlar PMUM onayı sonrasındaki ayın tüketim bilgileri ilgili elektrik dağıtım şirketi görevli personelleri tarafından sayaç okuma işlemlerini tamamlayarak, Eren Enerji’ye bildirimde bulunmasının ardından, Eren Enerji'nin elektrik faturasını düzenleyerek ilgili aboneye ulaştırması ile elektrik satış süreci tamamlanır.indirimli elektrik enerjisi tedariki başlar